Hogyan üldözi a normalitást a “gender lobby”

A legújabbkori totalitárius eszme: A homoszexualizmus

1. Rész

Kim Davis, Kentucky, 2015-19.
Kim Davis[1] az USA-ban Kentucky[2] állam egyik megyéjének választott tisztségviselője volt, akit 2015-ben 5 napra bebörtönöztek, mert keresztény hite alapján, lelkiismereti szabadságára hivatkozva nem volt hajlandó kiállítani házassági okiratokat. Ugyanis így olyanokat is ki kellett volna állítania, amelyek homoszexuálisok közötti „házasságokról” szólnak. Mert az amerikai Legfelsőbb Bíróság 2015-ös döntésével deklarálta, hogy a házasságkötéshez mindenkinek joga van, nemcsak egy férfinak és egy nőnek.
Több homoszexuális beperelte ezért. A pereket elvesztette. Mintegy 70 millió forintnak megfelel büntetés megfizetésére ítélték. Ami még az USA-ban is gyilkosan magas büntetés annak, aki nem
milliomos.
Ennyit a keresztények lelkiismereti szabadságáról az USA-ban.
Utóbb egy olyan férfi is beperelte, aki diszkriminálva érezte magát, mert ő a laptopjával akart házasságot kötni, és erre nem kapott Kim Davis-től lehetőséget. Ennek a pernek a kimenetele még nem ismert.
Az ACLU nevű szervezet volt a fő feljelentgetője, míg a Liberty Counsel (Szabadság Tanács) nevű szervezet védte őt jogi tanácsadással és szolgáltatással.
Kim Davis-ről még annyit, hogy ez a hölgy zavaros és szerencsétlen magánélet, több válás után 2011-ben, 46 évesen tért komolyan keresztény hitre (egy amerikai pünkösdi gyülekezethez csatlakozva). Négy évvel ezután 50 éves volt, amikor ez az eset történt. Azzal vádolták egyesek, hogy „álszent” azzal, hogy „most bezzeg ragaszkodik a keresztény házassági elvekhez”, mert milyen erkölcstelen életet élt korábban, többször is elválva. Pedig pont a korábbi életének a helytelen elveit megtagadva állt ki ekkor a házasság komolyan vétele mellett. Azzal is rágalmazták, hogy „pont olyan” az esete, mint egy évtizedekkel korábban a feketéket igazságtalanul diszkriminálni igyekvő amerikai politikusé.
Pedig a homoszexualitásnak a „genetikailag determinált, veleszületett” jellege csak egy balliberális politikai hazugság tudományos alap nélkül. Így alapvetően más a homoszexuálisok helyzete – akik egy, a társadalomra káros és szabadon változtatható életmódot élő csoport –, mint a négereké, akik valóban sötét bőrűnek születtek, amiről valóban nem tehetnek és nem tudnak rajta változtatni. Az ő diszkriminálásuk valóban igazságtalan. A homoszexuálisoké – bizonyos indokolt esetekben – nem az, illetve nem is diszkrimináció. Számos balliberális, Demokrata párti író és humorista nyilvánosan kigúnyolta őt a műveiben (ezek televíziós műsorokat is jelentettek), hogy ezzel lejárassák az ideológiájuknak és politikai terrorjuknak való ellenszegülés gondolatát.
Amikor Ferenc pápa néhány héttel Kim Davis bebörtönzése és szabadon bocsátása után az USA-ban járt, többek között őt is fogadta egy magánkihallgatáson, ahol állítása szerint azt mondta neki a pápa, hogy „legyen erős”. Utóbb a Vatikán hivatalos közleményben tudatta, hogy ez a Szentatya részéről nem jelentett az USA Legfelsőbb Bíróságának döntésével kapcsolatban egy precíz jogi vagy politikai állásfoglalást. Vagyis azt azért nem mondta, hogy Kim Davis-hez hasonlóan mindenki lázadjon fel a Legfelsőbb Bíróság hamis és igazságtalan döntése ellen – noha ez egyébként logikusan következik Aquinoi Szent Tamás tanításából (mely szerint az erkölcstelen törvény érvénytelen és nem szabad figyelembe venni).
Csak annyit mondott, hogy álljon ki a lelkiismereti meggyőződése mellett (amivel ezek szerint maga a pápa is szimpatizált).
Számos Demokrata párti vádolta utóbb azzal Kim Davis-t, hogy csak politikai manipuláció céljával vett részt a pápával való találkozón. Ferenc pápával kapcsolatban azt szokták utóbbiak hangsúlyozni, hogy „nem ítéli el” a homoszexuálisokat. Ez igaz, de önmagában megtévesztő. Valóban nem ítéli el, mert csak Isten tudja kinek-kinek a pontos erkölcsi felelősségét megállapítani. (És hogy a velük kapcsolatos türelmet és szeretetet hangsúlyozza, Ferenc pápa a nyilvánosság előtt többször is ennek megfelelően viselkedett ismert homoszexuális személyekkel.) Azt viszont soha nem mondta, hogy maga a homoszexuális aktus nem bűnös, azt pedig nagyon is mondta, hogy a homoszexuális politikai lobby veszélyes és káros.
A hamis és egyoldalú idézgetésével azt a benyomást keltik róla, hogy „a felvilágosult pápa sem ítéli már el a homoszexualitást, csak néhány elmaradott, bigott fanatikus keresztény – mint Kim Davis is – igyekszik szegényt felhasználni, manipulálni, hogy úgy tűnjön, mintha elítélné”.
Pedig ez nem igaz. Ezért nagyon is valószerű, hogy valóban és őszintén azt mondhatta Kim Davis-nek, hogy „legyen erős”.
Ferenc pápa tehát elítéli a homoszexuális politikai lobbyt, azt negatívnak és veszélyesnek tartja és megérti és támogatja, ha valaki tettekkel is ellenszegül a homoszexuális párkapcsolat „házassággá” nyilvánításának. Mindez azért is jelentős, mert a katolikusok az USA lakosságának mintegy negyedét teszik ki, ezzel a viszonylag legnagyobb arányú felekezetet jelentve. (Más kérdés, hogy sajnos nincs önálló politikai pártjuk, amely a katolikus társadalmi tanítást képviselné.)
Számos vezető politikus a Republikánus pártból – így például az elnökjelöltségért versengő texas-i szenátor Ted Cruz (aki Donald Trump erős vetélytársa volt az elnökjelölti versenyben) – kijelentette,
hogy Kim Davis bebörtönzése a lelkiismereti és vallásszabadság megsértését és tényleges keresztényüldözést jelentett. Hasonló volt többek között egy másik elnökjelölt-aspiráns, Mike Huckabee véleménye is. Ezért még tüntetést is tartottak mellette és a bebörtönzése ellen.
Kim Davis eddig az esetig a Demokrata Párthoz tartozott, annak a képviselőjeként is nyerte el ezt a tisztséget egy helyi választáson. Az eset után – nyilván mivel pártjától elárulva érezte magát – a Demokrata Párttól elfordult és a Republikánus Párt támogatója lett.
Utóbb, egy választás után Kentucky állam új kormányzója úgy rendelkezett, hogy az államban kiállított házassági okmányon nem szabad szerepelnie az azt kiállító tisztviselő nevének. Így nem kell a keresztény tisztviselőknek úgy érezniük, hogy „a nevüket adják olyasmihez, amivel végképp nem tudnak azonosulni”. Kim Davis-en kívül egyébként az USA-ban még számos tisztviselő hasonló módon fellázadt a homoszexuális kapcsolat „házassággá” nyilvánítása, és erről szóló hivatalos okmányoknak a kötelező kiállítása ellen. (Ők valamiért nem jártak olyan rosszul, mint szegény Kim Davis, talán mert véletlenül nem kerültek az ACLU látóterébe.)
Kim Davis személyes véleménye minderről a következő volt:
„Sosem hittem volna, hogy eljön egyszer egy nap, amikor arra kérnek, hogy sértsem meg a Szentírás központi tanítását és magát Jézust a házassággal kapcsolatban. Sértené a lelkiismeretemet, ha ki kellene állítanom egy olyan házassági okiratot, rajta a nevemmel, amely ellentétben áll Istennek a házasságról adott meghatározásával.”
Minderről a Wikipedia angol nyelvű szócikke részletesen beszámol, sok forrást idézve.

További forrásokat az ügyről lásd jelen dokumentum végén.

Baronella Stutzmann, Arlene’s Flowers, 2015-19.
Ez a hölgy az USA Washington államában egy Richland nevű városban volt az Arlene’s Flowers nevű virágbolt tulajdonosa. Sosem nézte, hogy a vevői közül ki milyen szexuális beállítottságú, mindig
mindenkit kiszolgált. Viszont 2015-ben egy törzsvevője, egy homoszexuális férfi nyíltan és hangsúlyozottan a „házasságkötése” céljából kérte a szolgáltatását, aminek ő nem tett eleget, mert úgy érezte, hogy keresztény hite és lelkiismereti meggyőződése alapján ezt csak élesen elutasítani tudja. Az esetből újsághír lett, aminek alapján mind Washington állam főügyésze, mind pedig az ACLU[3] nevű szervezet feljelentette őt. (Az ACLU a ballib ideológia egyik fő politikai és jogi tankja az USA-ban, minden lehető alkalommal pereskedéssel kiállva az abortusz és a homoszexualitás mellett.) Az ADF[4] nevű szervezet viszont kiállt Baronella Stutzmann mellett. Kérelmezték – miután alsóbb fokú bíróság elítélte Baronella Stutzmannt –, hogy Washington állam Legfelsőbb Bírósága külön foglalkozzon ezzel az ügyel. Azok meg is tették ezt, és 2016-ban úgy döntöttek, hogy a művészeket és vállalkozókat, köztük őt is jogosan kényszerítheti az állam, hogy tevékenységükkel a lelkiismeretükkel ellentétes ügyeket támogassanak (köztük a homoszexuális „házasságot”).
Ezek után 2017-ben az ADF kérelmezte az USA Legfelsőbb Bíróságánál, hogy külön foglalkozzon ezzel az üggyel. Azok meg is tették és 2018-ban érvénytelenítették Washington állam Legfelsőbb Bíróságának döntését, egyben felhívva őket arra, hogy tárgyalják újra az ügyet, figyelembe véve egy olyan, a közelmúltban született döntésüket, amely hasonló ügyben a vállalkozó lelkiismereti szabadságának adott elsőbbséget.
Mindezek után 2018-ban Washington állam Legfelsőbb Bírósága ismét tárgyalta Baronella Stutzmann ügyét, és megint elítélte őt. Az ADF újra kérelmezi az USA Legfelsőbb Bíróságától, hogy foglalkozzon az üggyel.
Baronella Stutzmann személyes véleménye minderről:
„Az embernek az élete folyamán valahol ki kell állnia amellett, amiben hisz, és az ellen, amiben nem. Ekkor jött el az ideje annak, hogy kiálljak a meggyőződésem mellett.”

Forrás:

http://www.adflegal.org/detailspages/case-details/state-of-washington-v.-arlene-s-flowers-inc.-and-
barronelle-stutzman

Jack Phillips, Masterpiece Cakeshop, 2012-18.
Jack Phillips cukrász az USA Colorado államában 1993-tól kezdve működtette üzletét. 2012-ben két homoszexuális férfi rendelt tőle tortát a „házasságkötésükhöz”. (Ebben az államban ez már ekkor legális volt.) Jack ezt keresztény hite alapján udvariasan elutasította. Ezek után fenyegető és gyalázkodó telefonhívásokat kezdett kapni ismeretlenektől emiatt a döntése miatt. A visszautasított homoszexuális férfiak beperelték Jacket. 2013-ban egy bíró úgy döntött, hogy azonos nemű párok „házasságkötéséhez” nem készíteni tortát nem védhető az amerikai Alkotmányban szereplő szólásszabadsággal, más szóval jogilag kötelezhető erre a vállalkozó. Jacknek azt a választást kínálta fel, hogy vagy kényszerből elkészíti a tortát, vagy egyáltalán nem készít a továbbiakban születésnapi tortákat senkinek – noha ezek a forgalma 40%-át tették ki. Ezen kívül kötelezte őt arra, hogy egy átnevelő képzés keretében magyarázza el az alkalmazottainak, hogy miért nem volt igaza, amikor nem akarta torta sütésével támogatni a homoszexuális kapcsolat házassággá nyilvánítását. (Erről a szólásszabadság keretében szabad volt beszélnie, az ezzel ellentétes véleményéről nem.) Emellett arra is kötelezte, hogy havonta küldjön a kormányzatnak jelentést arról, hogy hányszor és miért nem sütött meg valamilyen tortát, potenciális vásárlók megrendelését elutasítva.
2016-ban az ADF nevű szervezet neki is segített, akárcsak Baronella Stutzmann-nak, és vele kapcsolatban is kérelmezték, hogy az USA Legfelsőbb Bírósága kezelje külön az ügyét. Az USA Legfelsőbb Bírósága 2018-ban Jack javára döntött. Ez a döntés megsemmisítette Colorado államközigazgatási bírójának korábbi ítéletét.
Az USA Legfelsőbb Bírósága erre a döntésre hivatkozva kérte Washington állam Legfelsőbb Bíróságát, hogy gondolja újra a korábbi döntését Baronella Stutzmann hasonló ügyében. Ennek azok aztán nem tettek eleget, mert az új eljárásban is a vállalkozói és lelkiismereti szabadság ellen, a homoszexuális „házasság” tűzön-vízen át való erőltetése mellett döntöttek.
Jack az őt a homoszexuális kapcsolat „házassággá” nyilvánítását elutasító döntése miatt érő gyalázkodó telefonhívásokra keresztényi szelídséggel és jóindulattal reagált: ezek „lehetőséget adnak számomra, hogy imádkozzak olyan emberekért, akiket máskülönben nem ismernék” – mondta.

Forrás:

https://adflegal.org/detailspages/case-details/masterpiece-cakeshop-v.-craig?
_ga=2.228554589.1392024817.1561481691-821002531.1561481691

Daniel McArthur és Amy McArthur, 2014-19.
A fiatal protestáns, evangéliumi keresztény McArthur házaspár Észak-Írországban, Belfastban működtetett cukrászdát. 2014-ben egy homoszexuális férfi olyan tortát rendelt náluk amelyre azt a feliratot kérte, hogy „Támogasd a melegházasságot”. Miután nem voltak hajlandóak elkészíteni neki – pontosabban előbb bizonytalanul ráálltak, aztán inkább visszamondták a megbízást –, beperelte őket.
Előbb az első fokú, majd 2016-ban a másodfokú bíróság is elítélte őket (egy 2006-os törvényre hivatkozva, amely tiltja a „szexuális orientáció alapján való diszkriminációt”).
2018-ban végül az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága nekik adott igazat.
A homoszexualista szervezetek (köztük például egy Stonewall nevű) és aktivisták dühödten támadták az utóbbi döntést, megemlítve a lehetőséget, hogy talán az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak az ügyben. Úgy érveltek egyébként, hogy „mivel már aláírt szerződés volt a torta elkészítéséről”, amit egy homoszexuális férfival kötött a cukrász, ennek a felbontása, visszamondása egy homoszexuális ügyféllel szembeni diszkriminációt valósított meg. Csakhogy a lényeg az volt, hogy vajon az illető homoszexualitása miatt álltak el a torta elkészítésétől, vagy pedig a torta üzenete miatt. Mivel nem az előbbi, hanem az utóbbi miatt, ezért nem valósított meg „szexuális orientáció alapján való diszkriminációt” a döntésük. Elég szégyen amúgy, hogy a Legfelsőbb Bíróságon találtatott csak elég és egy ilyen egyszerű dolog átlátására.
Daniel McArthur személyes véleménye.
„Ez az ügy sohasem a vevőről szólt. Ez egy olyan üzenetnek a terjesztéséről szólt, amely ellentétes a Bibliával.”
A másodfokú ítéletről:
„Ez az ítélet aláássa a politikai szabadságot, a vallásszabadságot és a szólásszabadságot.”
A Legfelsőbb Bíróság őt igazoló döntése után azt mondta, hogy az ellene folyó per miatt négy évig másodrangú állampolgárnak érezte magát.
Kérdés, hogy ha esetleg az Emberi Jogok Európai Bíróságához kerül az ügy, amely testület a döntéseiben igen erősen ballib jellegű, akkor nem írják-e mégis felül az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságának a döntését.

Forrás:

https://www.theguardian.com/uk-news/2016/oct/24/born-again-christian-ashers-bakery-lose-court-appeal-
in-gay-cake-row

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/oct/10/uk-supreme-court-backs-bakery-that-refused-to-make-gay-wedding-cake

További források
Kim Davis ügyében

http://www.charismanews.com/us/59396-victory-at-last-kim-davis-has-won-the-fight-for-religious-
freedom

https://www.lifesitenews.com/opinion/kim-davis-jailing-only-beginning-of-what-is-in-store-for-america-
as-reveale

http://insider.foxnews.com/2015/09/04/mike-huckabee-jailing-kim-davis-marks-criminalization-
christianity

http://endtimeheadlines.org/2017/05/u-s-appeals-court-rules-sex-couple-can-seek-damages-kentucky-
clerk/

Baronella Stutzmann ügyében

http://americansfortruth.com/2017/02/19/christian-florist-barronelle-stutzman-loses-case-9-0-at-
washington-state-supreme-court-headed-to-scotus/

http://blog.adflegal.org/detailspages/blog-details/allianceedge/2016/11/14/68-people-and-organizations-
standing-with-barronelle

[1] Teljes nevén Kimberley Jean Davis, született Kimberley Jean Bailey.
[2] Ejtsd: Kön-táki.
[3] American Civil Liberties Union – magyarul Amerikai Polgárjogok Uniója.
[4] Alliance Defending Freedom – magyarul Szabadságot Védő Szövetség.

Anti-Gender